Home > Kantoorartikelen > Lijmen > Lijmen > Alleslijm Pattex Tixgel Tube 50gram op blister

Alleslijm Pattex Tixgel Tube 50gram op blister

Merk: Pattex
Art.nr: 836283
EAN code: 5410091260408
OEM code: 2836356
Voorraad: 36
Levertijd: Levering volgende werkdag
Prijs per: Blister 1 Stuk
Verpakt per: Blister
Prijs: € 6,68
Prijs incl. BTW: € 8,08
Aantal: Bestellen
0 beoordeling(en).

Alleslijm Pattex Tixgel Tube 50gram op blister

 • Gelvormige contactlijm met een licht vullend vermogen die niet druipt en geen draden trekt.
 • Ideaal voor een sterke verlijming van o.a. hout, metaal, hard PVC, rubber, vilt, leer, keramiek, glas, porselein en deze materialen in combinatie met elkaar.
 • Ideaal voor verticale verlijmingen.
 • Gevarenaanduiding:
 • H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • Aanvullende informatie;
 • Bevat: Pijnhars; N,N'-Ethaan-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecaan-1-amide) Kan een allergische reactie veroorzaken.
 • Veiligheidsaanbeveling:
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • Veiligheidsaanbeveling preventie:
 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P261 Inademing van nevel/damp vermijden.
 • P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • P273 Voorkom lozing in het milieu.
 • P280 Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.
 • Veiligheidsaanbeveling opslag:
 • P403 Op een goed geventileerde plaats bewaren.
 • Veiligheidsaanbeveling verwijdering:
 • P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de nationale voorschriften.
Beoordeel
Note: HTML-code wordt niet vertaald!
Slecht             Goed