Home > Facilitair en Werkplek > Schoonmaakmiddelen > Afwasmiddelen > Afwasmiddel Dubro citroen 900ml

Afwasmiddel Dubro citroen 900ml

Merk: Dubro
Art.nr: 897118
EAN code: 8711106023306
OEM code: 14023313
Voorraad: 194
Levertijd: Levering volgende werkdag
Prijs per: Fles 900 Milliliter
Verpakt per: Fles
Prijs: € 3,74
Prijs incl. BTW: € 4,53
Aantal: Bestellen
0 beoordeling(en).

Afwasmiddel Dubro citroen 900ml

 • Geconcentreerd handafwasmiddel.
 • Actief tegen vet en aangekoekt vuil.
 • Veiligheidsinformatie: veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden.
 • Bij contact met de ogen voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
 • contactlenzen verwijderen en indien mogelijk blijven spoelen.
 • Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • Gevarenaanduiding;
 • H302 Schadelijk bij inslikken.
 • H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
 • H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H242 Brandgevaar bij verwarming.
 • H331 Giftig bij inademing.
 • H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.
 • H312 Schadelijk bij contact met de huid.
 • H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • H301 Giftig bij inslikken.
 • H310 Dodelijk bij contact met de huid.
 • H330 Dodelijk bij inademing.
 • EUH071 Bijtend voor de luchtwegen
 • Veiligheidsvoorschrift:
 • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P280 De ogen/het gezicht beschermen.
 • P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
 • P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Beoordeel
Note: HTML-code wordt niet vertaald!
Slecht             Goed

Vloeibaar handafwasmiddel voor algemeen gebruik. Met frisse citroengeur. Verwijdert al het ...
Art.nr: 1000059
Merk: Cleaninq
€ 1,69
Prijs incl. BTW:€ 2,04